گزارش ایسنا از جشنواره انیمیشن سوره

گزارش ایسنا از جشنواره انیمیشن سوره

به گزارش ایسنا ، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد و ورود ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رشته اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺣﺮﻓﻪ‌ای و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﯾﺠﺎد ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در راستای کارآفرینی دانش‌بنیان، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری نخستین ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺴﺎبقه سراسری انیمیشن دانشجویی “بانگ پویایی” کرده است  . این جشنواره تخصصی و دانشجویی انیمیشن با محوریت علمی و کارآفرینی و با برگزاری هشت پنل و نشست و کارگاه‌ آموزشی دنبال شد که برنامه‌های آن عبارت بودند از:

از کمیک‌استریپ تا انیمیشن: بزرگمهر حسین‌پور، موسیقی انیمیشن: صنم پاشا، انیمیشن تجربه‌گرا: مریم کشکولی‌نیا، عروسک مفصلی استاپ‌موشن: مهدی خرمیان، تیتراژ و انیمیشن: امیر مهران، دیزاین در انیمیشن: حسین صافی و پیچینگ و انیمیشن: علی اسکویی و سید وحید اولیایی

عکس هایی از کارگاه صنم پاشا در این جشنواره:

ورکشاپ “زبان مشترک آهنگساز و کارگردان” صنم پاشا در دانشگاه سوره

ورکشاپ “زبان مشترک آهنگساز و کارگردان” صنم پاشا در دانشگاه سوره

به مناسبت 25 امین سالگرد تاسیس دانشگاه سوره ، نخستین ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺴﺎبقه سراسری انیمیشن دانشجویی “بانگ پویایی” در این دانشگاه از تاریخ 26 تا 30 آبان برگزار می گردد. این جشنواره با محوریت 8 ورکشاپ دنبال می شود که شامل برنامه های زیر است :
از کمیک‌استریپ تا انیمیشن: بزرگمهر حسین‌پور،
موسیقی انیمیشن: صنم پاشا،
انیمیشن تجربه‌گرا: مریم کشکولی‌نیا،
عروسک مفصلی استاپ‌موشن: مهدی خرمیان،
تیتراژ و انیمیشن: امیر مهران،
دیزاین در انیمیشن: حسین صافی
پیچینگ و انیمیشن: علی اسکویی و سید وحید اولیایی.

ورکشاپ خانم صنم پاشا تحت عنوان “زبان مشترک آهنگساز و کارگردان ” روز شنبه 26 از ساعت 16:30 تا 18:30 در سالن سینمای این دانشگاه برگزار می گردد. ورود برای عموم آزاد و رایگان است.