كارگاه “زبان مشترك بين كارگردان و آهنگساز”

كارگاه “زبان مشترك بين كارگردان و آهنگساز”

توسط خانم “صنم پاشا” پنجشنبه ٩ خرداد ٩٨ ساعت ١٧:٠٠ در آموزشگاه “هترا” برگزار ميشود:

قصد كلي از برگزاري اين كارگاه درك بهتر و روشن تر از خواسته هاي كارگردان توسط موزيسين است.

رسيدن به زبان مشترك بين موزيسين و كارگردان و به صوت درآوردن مفاهيمي چون :

١-بيان موسيقايي ريتم،حركت و سرعت
٢-بيان موسيقايي احساساتي چون:شادي،ترس،غم،اضطراب،هيجان،ياس و…
٣-بيان موسيقايي رنگ ها،فصل ها،عمق،تيرگي روشنايي و… ———————————————————————————
براي اينكه بتوانيم خواسته هاي يك كارگردان را در قالب موسيقي،آهنگسازي كنيم ميبايستي بدانيم با چه ابزار،با تركيب چه سازهايي و با چه روشي كارمان را به اتمام برسانيم.

براي ثبت نام با شماره هاي هترا تماس بگيريد:
|٨٨٠٢٣٧٣٥|٨٨.٢٣٧٣٣|٨٨.٢٣٧٢٠|

سخنرانی محمد بیگی در وکال کانتست هنرجویان

سخنرانی محمد بیگی در وکال کانتست هنرجویان

محمد بیگی پیرامون اهمیت مطالعه برای هنرمندان و ضرورت نقد آثار هنری اشاره کرد و منتقدین را افرادی دانست که می‌توانند لایه‌های پنهانی که در یک اثر هنری وجود دارد را به تصویر بکشد تا مخاطب با درک و دریافت بهتری با اثر هنری روبرو شود. محمد بیگی به پیشگفتار کتاب تازه خود اشاره کرد و گفت: «هنگامی که در این دوره (عصر حاضر) از هنر فاخر سخن می‌گوییم چهار فاکتور است که می‌تواند اثر هنری را جدی نشان دهد. مورد اول «شناخت» است که هر لحظه از آن پنجره‌ای تازه را برایمان باز می‌کند و جهان‌بینی ما را گسترده خواهد کرد؛ شناختی که می‌تواند زمینه‌ساز تفکری ژرف‌ در ارائه‌ی اثر هنری باشد. مورد دیگری که در این راستا باید به‌آن اشاره کرد «تعهد» است. در اینجا وقتی از تعهد صحبت می‌کنیم به‌این معنا است که هنرمند اثر هنری را در راستای مسائل اجتماعی به‌کار بگیرد. هنر هم محصول تکامل اجتماعی است و هم ابزاری که با آن آدمی خود را و مناسبات تاریخی و اجتماعی را میسازد بدون تردید عشق در زندگی انسانها نقش مهمی دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت و به‌هنرمندی که به‌این موضوع بپردازد ایرادی نیست؛ اما با نگاه بنده ساختن این مناسبات تاریخی آن هم در کشور ما و بهتر بگوییم در جهان ما که هر روز بیرحمیِ بزرگی جای بی‌رحمیِ کوچک‌تری را میگیرد، کار اعتراضی خود سمبلی است از مدرنیسم که اگر بهکار نرود کار عشق، دوستداشتن و در کل انسان تمام می‌شود. در دنیایی که هر روز بین 10 تا 15 هزار انسان از گرسنگی می‌میرند، بسیار زیبا و تاثیر گذار است اگر هنرمند متعهد باشد و آفرینش خود را در راستای بازگویی واقعیت‌های هولناک زندگی بهکار بندد. باید در نظر داشت که تعهدی که از آن یاد کردیم به‌این معنا نیست که تمام آثاری که هنرمند به‌آن می‌پردازد باید اجتماعی سیاسی باشد بلکه به‌این معنا است که یک نقاش، شاعر، موسیقی‌دان و… در کارنامه‌ی هنریش این تعهد دیده شود و به‌قول ژان پل سارتر  «ادبیات شاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد، شاید نتواند از مرگ یک کودک جلوگیری کند، ولی می‌تواند کاری کند که دنیا به‌آن فکر کند». ویژگی سوم «فرم» است که با تلاش و پشتکار و یادگیری صحیح مبانی هنر به‌دست می‌آید اما این ویژگی باید در کنار ویژگی چهارم هنر جدی یعنی «احساس» قرار بگیرد؛ برای مثال در دنیای موسیقی نوازندگانی هستند که از تکنیک بالایی برخوردارند اما گاه به‌گونه‌ای به‌اجرا می‌پردازند که نمی‌توانند احساس خود را در قالب آن اثر به‌خوبی بیان کنند و یا اصلا احساس را فراموش کرده‌اند، برای مثال تنها به‌نمایش موسیقی با تمپو بالا و اجرای ریف‌های پیچیده سرگرم شده‌اند. بنابراین به‌داوری نگارنده چهار ویژگی شناخت، تعهد، فرم و احساس است که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و می‌تواند هنر یک فرد و یا هنرمند را جدی و قابل تامل نشان دهد و هنر را برای زیستن پدید آورد»