چهاردهمین دوره وکال کانتست ویژه هنرجویان صنم پاشا

چهاردهمین دوره وکال کانتست ویژه هنرجویان صنم پاشا

چهاردهمین دوره وکال کانتست در تاریخ ۱۸ اسند ۱۳۹۶ در آموزشگاه هترا برگزار خواهد شد. این رویداد مختص هنرجویان صنم پاشا است.

هنرجويان به عنوان كار پايان سال، علاوه بر امتحان سلفژ، تئوري و آكوردشناسي يك اجراي زنده خواهند داشت. آنها با توجه به سطح و كار كلاسي ،تكنيكهايي كه در طول ترم فراگرفته اند را رعايت ميكنند. ضمنا قطعات به صورت پلي بك هست چون توجه فقط روي تواناييهاي خوانندگي است.

در اين كانتست به غير از خانم صنم پاشا از سه داور دعوت شده كه حضور داشته باشند.
بر اساس نتايج به دست آمده برنامه ريزي مناسب براي ترم بعدانجام ميشود.

ارسال نظرات